Sempozyum Hakkında


10. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER SEMPOZYUMU – 2020

Bu sene onuncusu Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu, Türkiye’deki akademisyen, araştırmacılar ve sektör profesyonellerini güncel pazarlama araştırma ve teknikleri hakkında görüş alışverişi sağlamak amacıyla bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
 
Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Veri Toplama Yöntemleri temasının ele alındığı bu sempozyumda, bilimsel araştırma sürecinin en önemli aşamalarından biri olan veri toplama sürecinde son yıllarda ele alınan farklı yöntemler üzerine odaklanılacaktır. Günümüzde yaşanan teknolojik ilerlemeler araştırmacılara farklı alanlarda ve farklı kaynaklardan birçok alternatif veri toplama yöntemleri sunmaktadır. Bu bağlamda bilimsel çalışmalarda son yıllarda geniş ölçüde yer bulmaya başlayan sosyal medya, nöropazarlama, büyük veri, deneysel tasarım, Amazon Mechanical Turk (MTurk) gibi alternatif veri toplama yöntem ve araçları, bu alanda bilgi ve deneyime sahip araştırmacılar tarafından anlatılacaktır. 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek bu sempozyum ile, üç gün boyunca akademisyenler ve uzmanlar ile bu yöntemlerin tartışılması ve araştırmacılara yeni ufuklar açması amaçlanmaktadır.

Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu ile araştırmacılar,

- Alternatif veri toplama yöntemlerinin pazarlama araştırmalarındaki yeri ve mevcut durumu,
- Nöropazarlama, büyük veri, MTurk gibi alternatif veri toplama yöntem ve araçlarının kullanım alanları ve yöntemleri,
- Alternatif veri toplama yöntemlerinin bilimsel araştırma sürecindeki uygulama süreci

hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu alanda deneyim sahibi olan araştırmacılar ve profesyonellerle bir araya geleceklerdir.
Bu içerik 13.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 541 kez okundu.