Yener Girişken CV

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

I.  GENEL

 

İSMİ, SOYADI / ÜNVANI:  Doç. Dr. Yener GİRİŞKEN

DOĞUM TARİHİ:                 24.07.1978

           

II.  EĞİTİM DURUMU

 

ÜNİVERSİTE (LİSANSÜSTÜ):

 

-        İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı

Doktora Derecesi (2010)

Tez Başlığı:  Türkiye’de Siyasi Partilerin ve Liderlerinin Marka Kişiliği ile Seçmen Oy Tercihi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Pilot Araştırma

 

-        University of North Carolina at Charlotte (ABD)

Master of Business Administration (MBA)

İşletme Yüksek Lisans Derecesi (MBA) (2002)

 

ÜNİVERSİTE (LİSANS):

-        İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü

Lisans Derecesi (2000)

                       

LİSE:

            -    Adana Anadolu Lisesi (Adana) (1995)

 

 

III. YABANCI DİLLER

 

-        İngilizce (Çok İyi, TOEFL Sınav Sonucu:  101)

 

 

IV. İŞ TECRÜBESİ

 

  1. Vanguard Supreme (North Carolina - Charlotte / ABD)

Pazarlama Araştırmaları Uzmanı

(Şubat 2001- Ocak 2005)

 

  1. Bateks A.Ş. (Vanguard Supreme Türkiye Ofisi) (İstanbul / Türkiye)

Pazarlama Müdürü

(Şubat 2005 – Aralık 2010)

 

  1. ThinkNeuro - TN Nöro Pazar Araştırmaları A.Ş. (İstanbul / Türkiye)

Yönetici Ortak

(2011 Mart – Halen)

 

 

  1. İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, (2013-2017)

 

  1. Altınbaş Üniversitesi

Öğretim Üyesi

(2017- Halen)

 

  1. Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)

Yönetim Kurulu Başkanı

(2020- Halen)

 

 

V. VERİLEN DERSLER:

 

  1. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Marka Okulu, Nöropazarlama dersi, (Kasım 2013 – Haziran 2017)

 

  1. Altınbaş Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Nöropazarlama, Marka Yönetimi, İşveren Markası dersleri (Eylül 2017 – Halen)

 

VI. ESERLER

  1. A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A.1. Al-Burai, A., Burnaz, S., & Girisken, Y. (2018) An analysis of voters’perception of visual advertisements with respect to neuromarketing approach. Journal of Business Economics and Finance, 7(3), 237-258.

 

A.2. Cakir, M. P., Çakar, T., Girisken, Y., & Yurdakul, D. (2018). An investigation of the neural correlates of purchase behavior through fNIRS. European Journal of Marketing.

 

A.3. Girisken, Y., & Giray, C. (2016). Vodafone’un Marka Kisiligi: Beşiktaş Taraftari, Rakip Takim Taraftarlari ve Takim Tutmayanlarin Algilarindaki Fark Uzerine Bir Arastirma. Ege Academic Review, 16(1), 65-78.

 

A.4. Girisken, Y., & Bulut, D. (2014). How do consumers perceive a/an logotype/emblem in the advertisements: an eye tracking study. International Journal of Strategic Innovative Marketing, Vol. 01, No.4, ss.198-209. (doi: 10.15556/IJSIM.01.04.002.

A.5. Giray, C., & Girişken, Y. (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranişsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği. International Journal of Economic & Social Research, 11(2), ss.119-137.

A.6. Girisken. Y. (2015). Kadın ve Erkeklerin Alışveriş Deneyimi Sırasındaki Tutum ve Davranışlarına İlişkin Keşfedici Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (Ekim), 53, ss.137-151.

 

 

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin olarak basılan bildiriler:

 

B.1. Çakir, P., Çakar, T., Girisken, Y. (2015). Neural Correlates of Purchasing Behavior in the Prefrontal Cortex: An Optical Brain Imaging Study. 37th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, Pasedana, California, USA, 23-25 July, 2015, ss.297-302.

 

C. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar ve kitap bölümleri:

 

C.1. Girişken, Yener, “Nöropazarlama”, Masamızda Marka Sohbetleri, Editör: Prof. Dr. F. Müge Arslan, 2015, Beta Yayınları, İstanbul.      

 

C.2. Girişken, Yener, “Gerçeği Algıla, Nöropazarlama Yolculuğunda İlk Adımlar”, 2015, Beta Yayınları, 2. Baskı,. İstanbul.        

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D.1. Girişken, Y., Uzel, E. (2015). “Cinsiyetin Online Alışveriş Yapanların Deneyimleri Üzerinde Etkisi: Bir Göz Takibi Çalışması”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 607, Yıl 52, ss. 9-25 (Eylül)

 

D.2. Girişken, Y., Giray, C., Ocak, E. (2014). “Neural Correlates Of Behavioral Reactions To Gsm Operator’s Web Sites For Smart Phones”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (Temmuz), Sayı: 14, Cilt 7, ss. 9-26.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E.1. Giray, C., Girisken, Y.; ”Gözün Bilinç Seviyesinde Duyumsayamadığı Uyaranları Beynin Algılaması Mümkün Müdür? Nöropazarlama Yöntemiyle Ölçümleme Üzerine Deneysel Bir Tasarım”, Kafkas Üniversitesi İİBF., 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Kars, Sarıkamış

 

E.2. Çakar, T., Girisken, Y. ; “Seçmenlerin Siyasal Parti Liderlerine İlişkin Algılarının Optik Nöro Görüntüleme Yöntemi ile Saptanması”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi  10-13 Haziran 2015

 

F. Diğer yayınlar :

 

 

F.1.     Girşken, Y.; “Effects of Cultural Differences on the Perception of Advertisements: Utilizing Neuromarketing Techniques Combined with Traditional Marketing Research”, Korean Scholars of Marketing Science Spring International Conference, 25th May 2013, College of Business and Economics, Hanyang University, ERICA, Korea

 

F.2. Cakar, T., Girisken, Y.; “Responses of Prefrontal Cortex to TV Ads for Predicting Individual Preferences and Brand Image”, 11th NeuroPsychoEconomics Conference, Copenhagen Business School, June 18-19 2015, Copenhagen, Denmark

 

 

 

G. Ödül ve Burslar:

 

G.1. BURSLAR

 

G.1.1.  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

Proje Kodu: 1002

Proje Numarası : 113E311

Proje Adı : Satın Alma Davranışının Beyin Ön Bölgesindeki İzdüşümlerinin fNIRS Yöntemiyle İncelenmesi

Proje Sorumluluğu: Danışman

 

 

G.1.2.  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

             

Proje Kodu: 1501

Proje Numarası : 3140565

Proje Adı : Market Ortamında Satın Alma Süreçlerinin Optik Nörogörüntüleme ve

Biyometrik Yöntemler ile Takibi ve Davranışsal Veriler ile Modellenmesi

Proje Sorumluluğu: Proje Yöneticisi

 

G.2. ÖDÜLLER

 

G.2.1.   18. Ulusal Pazarlama Kongresi PPAD En İyi 3. Bildiri Ödülü

 

Giray, C., Girisken, Y.; ”Gözün Bilinç Seviyesinde Duyumsayamadığı Uyaranları Beynin Algılaması Mümkün Müdür? Nöropazarlama Yöntemiyle Ölçümleme Üzerine Deneysel Bir Tasarım”, Kafkas Üniversitesi İİBF., 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Kars, Sarıkamış

 

 

Bu içerik 13.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 105 kez okundu.